Penyelidikan & Pengkomersilan Lebah

Penyelidikan & Pengkomersilan Lebah

 

Pihak Lembaga Pengarah KBCSB telah meluluskan peruntukan sebanyak RM 200,000.00 kepada pihak pengurusan bagi memulakan projek ini. Pihak lembaga juga bersetuju untuk syarikat memohon secara ‘right to use’€ tanah seluas 500ekar di hutan simpan Cabang Tongkat, Machang bagi tujuan perlaksanaan projek tersebut. Bagi perlaksanaan projek ini, satu perjanjian akan ditandatangani antara pihak syarikat dan Universiti Sains Malaysia bagi menjalankan kajian saintifik terhadap produk berasaskan lebah.