Pendekatan Strategik

  1. Menumpukan perhatian kepada kekuatan sedia ada bagi Negeri Kelantan di dalam sumber asli dan bidang pertanian.
  2. Membina keupayaan jangka panjang di dalam platform teknologi agro-bioproses dan pemupukan mikrob.
  3. Menggalakkan penglibatan sektor swasta di dalam bioteknologi.
  4. Memupuk modal insan dan harta intelek di dalam bioteknologi
  5. Membentuk perkongsian bijak dan jalinan erat dengan institusi awam dan swasta di dalam bidang bioteknologi.