Bertani Satu Ibadat (BSI)

  • Melahirkan masyarakat tani yang menghayati Islam dan konsep ibadah dalam kehidupan harian mereka sekaligus sebagai faktor pendorong kepada para petani untuk berusaha dengan lebih tekun dan bersungguh-sungguh dalam usaha pertanian mereka.
  • Memupuk minat rakyat untuk menceburi bidang pertanian dengan memanfaatkan segala sumber alam, potensi, dan tanah-tanah terbiar dengan pelbagai aktiviti pertanian seperti tanaman, ternakan, perikanan, dan industri asas tani.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *