Sebut Harga / Tender

Assalamualaikum & Salam sejahtera..

IKLAN TAWARAN SEBUTHARGA

 1. Tawaran ini adalah dipelawa kepada semua Syarikat Bumiputera yang berkelayakan dan berminat
  untuk menawarkan kerja & perkhidmatan seperti berikut:
 1. DOKUMEN TAWARAN SEBUTHARGA boleh didapati bermula 6 NOVEMBER 2022 (AHAD) jam 12
  TENGAHARI sehingga 14 NOVEMBER 2022 (ISNIN) jam 12 TENGAHARI melalui kaedah berikut:

  2.1 Atas Talian (online) – Syarikat yang berminat/ layak boleh mendaftar di link berikut dan
  pihak urusetia akan menghantar dokumen Tawaran Sebutharga ke emel yang didaftarkan.

  2.2 Link Pendaftaran Dokumen Tawaran Sebutharga:

  https://forms.gle/5r45zf8DgQGXWQYT9
 1. Satu SESI TAKLIMAT Tawaran Sebutharga akan diadakan pada 15 NOVEMBER 2022 (SELASA) jam
  3.00 PETANG secara atas talian (online) melalui platform google meet dengan link akan diberikan
  melalui emel yang didaftarkan. Kehadiran ke sesi Taklimat adalah WAJIB bagi pembekal yang
  berminat.
 2. Tawaran sebutharga boleh dibuat dengan mengisi DOKUMEN TAWARAN SEBUTHARGA yang
  diperoleh. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 90 hari dari tarikh tutup tawaran sebutharga.
 3. Dokumen sebutharga adalah tidak terhad namun KBCSB berhak menolak mana-mana tawaran
  yang disifatkan gagal memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan pada dokumen tawaran
  sebutharga tersebut. Permohonan mendapatkan dokumen tawaran adalah RM0 (PERCUMA).
 4. KBCSB tidak terikat menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran. KBCSB berhak untuk
  membatalkan atau menunda atau menggantung tawaran tanpa menyata sebab di atas keputusan
  tersebut.
 5. Semua tawaran dengan maklumat lengkap hendaklah dihantar menggunakan salah satu
  daripada kaedah berikut:

  7.1 Sampulsurat berukuran A4 dan ditandakan No. SebutHarga: KBCSB/BIOART/2022/PRK-01
  dan/ atau KBCSB/BIOART/2022/PRK-02 dan perlu dimasukkan ke dalam Peti Tender
  SebutHarga sebelum atau pada 28 NOVEMBER 2022 (ISNIN), jam 12.00 TENGAHARI di
  alamat:

  Kelantan Biotech Corporation Sdn Bhd
  Lot 3174, Depan Masjid Batu 23
  Labok, 18500 Machang Kelantan.

  Tel.No: 09-976 5280

  7.2 Atau Penghantaran melalui pos berdaftar ke alamat tersebut.

  7.3 Atau melalui alamat emel dengan format dokumen dalam bentuk pdf:

  Emel: afzan@kelantanbiotech.com.my/ kelantanbiotechcorp@gmail.com