Misi & Objektif

Misi

Misi utama KELANTAN BIOTECH CORPORATION SDN BHD ialah untuk

Menjadi Agensi Peneraju Terunggul Dalam Pembangunan Bioekonomi Negeri Kelantani

“Merealisasikan pembangunan bioekonomi melalui penyelidikan,pengembangan,pengkomersialan,pelaburan dan kerjasama strategi berlandaskan syariah seiring hasrat kerajaan demi kesejahteraan ummah”

Objektif

Kelantan Biotech Corp Sdn Bhd meletakkan dua objektif berikut untuk dicapai:

  1. Meningkatkan status ekonomi Negeri Kelantan, khususnya penduduk desa, dengan menggunakan bioteknologi.
  2. Membina keupayaan jangka panjang syarikat di dalam bioteknologi dengan membina platform teknologi sendiri dan pada masa yang sama menjana pertumbuhan industri bioteknologi di negeri Kelantan khususnya dengan menggalakkan penglibatan sektor swasta.